Nước máy-Nước máy ở Trung Quốc ‘bắt lửa’ cháy hừng hực