nữ tiếp viên-Nữ nhân viên xe buýt ở TP.HCM bị phản ánh từ chối phục vụ hành khách khuyết tật: 'Xe lăn rất nặng, xin thông cảm đi chuyến sau'

Xem thêm