Nữ sinh thái nguyên-Nghỉ học về quê hái chè, nữ sinh Thái Nguyên 'gây thương nhớ' vì làm việc vẫn xinh bất chấp