Nữ sinh Ngoại thương ung thư vú-Nữ sinh Ngoại thương đang 'chiến đấu' với căn bệnh ung thư: 'Rõ ràng mình còn rất trẻ mà...'