nữ sinh ngoại thương mắc ung thư-Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư thành người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ