nữ sinh nghèo-Nữ sinh mồ côi cha đạt 10 điểm môn Lịch sử ở Quảng Nam