Nữ sinh lớp 7-Quan hệ với nữ sinh lớp 7, hai thiếu niên vào tù