Nữ điều dưỡng Đà Nẵng phát tán tin giả-Đà Nẵng: Nữ điều dưỡng sửa, phát tán kết quả xét nghiệm Covid-19 của đồng nghiệp lên mạng xã hội