nông sản việt nam-Khách hàng khó tính nhất thế giới gật đầu, đơn hàng dồn dập đổ về