nôn mửa-Cô dâu nôn mửa khi đang trao lời hẹn ước, diễn biến sau đó còn khủng khiếp hơn biến hôn lễ thành thảm họa