Nội Bài-Máy bay va chạm tại Nội Bài: Tổ điều tra sự cố làm việc với phi công

Xem thêm