nổ súng giải quyết mâu thuẫn-Nổ súng giải quyết mâu thuẫn ở Bình Dương, công nhân tri hô nhau chạy