nổ nhà máy ở Thái Lan-Đang xem phim bỗng thấy bay cả nhà do nổ nhà máy hóa chất