nổ lốp xe-Những bộ phận của ô tô cần 'chăm sóc đặc biệt' trong ngày nóng