Nổ hóa chất-Nổ hóa chất, thiếu niên ở Đắk Lắk mất 2 bàn tay?