Nissan Almera-Volkswagen Virtus ra mắt thị trường Việt Nam, tự gây khó bằng giá bán cao