những nhân viên gương mẫu-Tiếp sóng 'Những nhân viên gương mẫu', phim 'Sinh tử' được đón nhận thế nào?