nhóm thanh niên-Vây bắt tên trộm SH, 3 người dân bị đâm trọng thương

Xem thêm