Nhóm người Trung Quốc-Nhóm người Trung Quốc sát hại đồng hương lĩnh án