Nhổ răng khôn-Anh: Đau răng khôn mãi mà không được bác sĩ nhổ, 1 người đàn ông treo cổ tự sát