nhiệm kỳ hoa hậu-Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam rạng rỡ trong bộ ảnh cuối nhiệm kỳ