Nhặt sạn trong phim-Bắt lỗi gây cười trong bộ phim hot nhất giờ vàng VTV 'Về nhà đi con'