nhặt sạn phim ảnh-Đóng phim tuyên truyền Covid-19 lại dính phốt đeo khẩu trang ngược, Bảo Thanh thừa nhận cố tình