nhặt được vàng trong hàng cứu trợ-Nhặt được vàng trong túi áo cứu trợ, nam thanh niên thông báo tìm chủ nhân để trả lại