Nhật Bản-Cố vấn của Thủ tướng Nhật bị mẹ mắng vì hình ảnh gây ‘bão dư luận’

Xem thêm