nhập khẩu thịt lợn-Nhập nửa triệu con lợn Thái Lan, mùa Tết giá thịt vẫn ồ ạt tăng