Nhập khẩu ô tô-Thuế nhập khẩu giảm 15%, giá xe sang vẫn chưa thể giảm

Xem thêm