nhập cảnh trái phép-Dùng mật khẩu 'đón 2 con lợn' để đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Xem thêm