Nhân viên y tế-Phát hiện mới: Virus SARS-CoV-2 vẫn 'sống tốt' trên vải, quần áo đến 3 ngày

Xem thêm