nhân viên vệ sinh-Hà Nội: Phong tỏa tạm thời khu nhà của nữ nhân viên vệ sinh ngân hàng dương tính SARS-CoV-2