nhân viên rửa xe gây tai nạn-Nhân viên rửa xe tông chết người trong lúc hành nghề