nhân viên đưa thư-Video: Cận cảnh tòa lâu đài được xây từ hàng nghìn viên sỏi