nhận lương-Thầy giáo "kêu cứu" Bí thư Thăng lần đầu nhận lương sau 15 tháng thử việc