nhận lệnh-Cầu thủ U23 VN nhận lệnh hội quân khi đang khoác áo lính