nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận-Nathan Lee sẽ mua thêm 3 bài độc quyền nữa vì 'album 6 bài hơi ít', kêu gọi cõi mạng ngưng chỉ trích NS Nguyễn Hồng Thuận