Nhà phải có nóc-Cãi nhau thắng vợ bèn đăng đàn khoe thành tích nhưng nhìn 'phần thưởng' mà anh chồng nhận được cánh đàn ông chỉ nhanh chóng muốn...nhận thua