Nhà người yêu-Mẹ người yêu nhờ xào mướp đắng, cô gái cẩn thận làm một việc khiến cả nhà cười bò