Nhà lãnh đạo Triều Tiên-Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa 'tự khiển trách sâu sắc bản thân' vì chuyện gì?