nhà hát kịch Hà Nội-Cục Nghệ thuật Biểu diễn chưa nhận được tường trình vụ Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh