nhà hàng xóm-Nửa đêm tỉnh dậy không thấy chồng, tôi hốt hoảng đi tìm để rồi muối mặt khi nghe cô hàng xóm hét lớn: 'Anh ấy đang ở đây này!'

Xem thêm