nhà hàng Ốc Nguyên-Nữ nhân viên nhà hàng trốn trong nhà vệ sinh để tránh lấy mẫu xét nghiệm, công an kêu gọi nhiều lần mới chịu ra