nhà hàng-Nổ lớn tại nhà hàng Nhật Bản, 18 người thương vong

Xem thêm