nhà đầu tư nước ngoài-Sao chưa mở hết cửa với thị trường xăng dầu?