nhà đất-Bất động sản Tp.HCM: Vì sao giá tăng nhưng vẫn cần... giải cứu?