nhà biệt phủ-Nữ sinh RMIT 2k: Ở biệt phủ rộng 2.000 ha, được phụ huynh tặng món quà mấy tỷ đồng