Nhà báo Arab Saudi bị sát hại-Saudi Arabia bác lập luận của Thượng viện Mỹ về vụ Khashoggi