nguyễn tử quảng-CEO BKAV: Bphone 5 sẽ có ngôn ngữ thiết kế riêng, chỉ 0.2mm thôi cũng đủ để tạo sự khác biệt

Xem thêm