Nguyễn Thị Cẩm Đan-Xin góp gạo đăng ký một khóa photoshop cho Cẩm Đan nếu được, chứ nhìn ảnh méo hoài chán lắm rồi!

Xem thêm