Nguyễn Quang Tuấn-Bộ Công an trả lời về thông tin ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Quang Tuấn tự tử