Nguyễn Kim Trung Thái-Người dân bức xúc đấm vào ảnh của cha đẻ bé Vân An

Xem thêm